dinsdag 28 maart 2017

JEZUS - Openbaar leven.

Roeping van de apostelen.


Jullie zullen Mijn leerlingen zijn.

Bruiloft van Cana


" Doe maar wat Hij u zeggen zal." zei zijn moeder.


Dit was het eerste openbaar optreden van Jezus
en tevens Zijn eerste mirakel.
Hebrews 13:8: ..............Amen, in Jesus name I accept my blessings of desires in abundance of immeasurable proportion, I accept salvation by confessing with my mouth that you my Lord Jesus, King of kings are my Lord and Savior, my God, because of you father everything I speak comes to fruition commanded by the Holy Ghost, through the everlasting love of Jesus Christ, embraced in Gods mercy and grace. Amen...  :

KOM en volg MIJ,
TOEN en NU!"Follow Me":

Hij ging al weldoende rond.
Genas zieken, dreef duivels uit,
gaf de massa te eten, en stilde de storm.


Harold Copping, Jesus Heals the Paralytic   Mark 2:4 and not being able to come near to him because of the multitude, they uncovered the roof where he was, and, having broken [it] up, they let down the couch on which the paralytic was lying,5 and Jesus having seen their faith, saith to the paralytic, `Child, thy sins have been forgiven thee.’ (YLT): Jeremy Winborg Art: Original Oil Paintings: New Testament Artwork:
Feeding the Five Thousand by Harold Copping {c.1920's} ~ Jesus:     Jesus Stills The Storm by Artist Jos Speybrouck. (1891-1956):Jesus:

"Laat de kleinen tot Mij komen, hou hen niet tegen
want aan hen behoort het Rijk der Hemelen." Jezus


The Black Sheep is what I named this picture.     ..."Rescue of the Lost Lamb" by Minerva Teichert this painting hangs in the Manhattan New York Temple “I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep” (John 10:11). I love this picture!!:  De Goede Herder,
"Nog korte tijd ben ik bij u."


vervolg 
de Goede Week


Prenten en foto's bron: Pinterest, met dank.

zondag 5 maart 2017

Mensenzoon, JEZUS.


JESÚS, el Hijo de María, el Nazareno, el Salvador de tu alma, Redentor de la humanidad.: .
JEZUS ik vertrouw op U.


33 Jaar op aarde
met een zeer bijzondere zending,
de Mensenzoon, God zelf.


Een blog voor de
VASTENTIJD.
Over zijn kindertijd weten we weinig,
we kennen het Kerstverhaal en de vlucht naar Egypte.

Little Lamb | Jenedy Paige - A new take on the birth of the savior, based on historical facts regarding the culture of the Jews in Israel.  (Read the article): .Flight, Rose Datoc Dah:
Little Lamb - Lam Gods   -   De vlucht naar Egypte

Coming home to Nazareth: ..........And the child grew and became strong; he was filled with wisdom, and the grace of God was on him.  Luke 2:40:

              Jezus was al een kleine knaap toen           "Hij groeide op in wijsheid en
                Hij met zijn ouders terugkeerde               was hen in alles onderdaning",
              en zij hun intrek namen in Nazareth.                  zo zegt de Schrift.Growing in Wisdom, by Simon Dewey: .Beautiful illustration:

Het gelukkige gezin van Nazareth, 
..."en Maria bewaarde alles in haar hart."

Margaret Tarrant: .Beautiful feet Oh, my Lord thank you for loving each of so much.:

...maar zij herinnerde zich de woorden van de oude Simeon,
"Een zwaard zal uw hart doorboren."Dit gebeurde reeds een eerste keer toen zij terugkwamen uit Jeruzalem.

Boy Jesus Teaching the Teachers - Christian Wall Art:

"Toen hij twaalf jaar was geworden, trok Hij met zijn ouders naar Jeruzalem om de Pascha te vieren. Maar toen zij terugkeerden, bleef de jonge knaap Jezus in Jeru̱zalem achter, zonder dat zijn ouders het merkten. 
In de veronderstelling dat hij zich onder het reisgezelschap bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten hem toen onder de bloedverwanten en bekenden.  Toen zij hem echter niet vonden, keerden zij naar Jeru̱zalem terug en zochten hem naarstig. Na drie dagen nu vonden zij hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Maar allen die naar hem luisterden, stonden voortdurend verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. 

Toen zijn ouders hem dan zagen, stonden zij versteld, en zijn moeder zei tot hem: „Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk eens aan, uw vader en ik hebben in doodsangst naar u gezocht.”  Maar hij zei tot hen:  „Waarom moest gij naar mij gaan zoeken? Wist gij niet dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn?” 
Maar zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij daalde met hen af en kwam te Na̱zareth, en hij bleef aan hen onderworpen. Ook bewaarde zijn moeder al deze woorden zorgvuldig in haar hart. En Jezus bleef toenemen in wijsheid en in fysieke groei en in gunst bij God en de mensen.

Lukas: 2, 41-52


Wordt spoedig vervolgd 
met het 


en

het LIJDEN en de DOOD van Jezus.
prenten van Pinterest-Art.
Met dank aan de kunstenaars.


MaRia