vrijdag 7 april 2017

PALMZONDAGDe Goede week,
la semaine Sainte,

"Behold your King is coming to you, gentle, and mounted on a donkey” (Matt 21)  'Lamb of God' by Tom Dubois:


Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen.
Hij wordt door de menigte met palmtakken toegejuicht.

Toch zal Hij worden verraden, vernederd, gemarteld en ter dood gebracht.
Zo vertellen ons de Evangelisten en in het bijzonder de apostel Johannes,
die bij Jezus bleef tot op het einde


Uit de brief van de heilge apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,6-11. 

Broeders en zusters, Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.


Jesus: Blue eyes, yes. Dark hair, yes. Shoulder length hair, yes. Long face, no. Long nose, no. High cheek bones, yes. Young looking Prince, yes. Tall, yes.:


Ik had de wereld lief

Ik had de wereld lief,
de zachte heuvels,
het helend water van het meer,
het eenzaam zand van de woestijn.
Ik volgde vogels in hun vlucht,
de schicht van schuwe dieren.
Het ruisen van de granen,
de weelde van de wingerd.
Vader, jouw schepping had ik lief.

Zelfs van de mensen ben ik blijven houden.
zij volgden en vervolgden me,
zij juichten, huichelden,
gedreven door het Woord
verdreven zij de drager.
Toch bleef ik van hen houden
in hun onwetendheid, verblinding
en doffe doofheid,
in hun ellende, kwalen, onmacht, onrecht.

De levende 
is voor verdwaasden dwaasheid, 
Maar kracht van God voor wie gered is. 
Gods dwaasheid 
is wijzer dan de mensen, 
zijn zwakheid 
is sterker dan de mensen. 

Patrick LateurGeen opmerkingen: